Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Publicaties

Op deze pagina treft u alle openbare publicaties aan van A.G. Advies. Voor het totaaloverzicht van alle publicaties en activiteiten van A.G. Advies, verwijzen wij u naar Diensten.

Professionele publicaties

De evaluaties van de socratische gesprekken en interreligieuze dialoog zijn openbaar gemaakt via het boek ‘Radicalisering en Identiteit’ (zie “extra”).

Wetenschappelijke publicaties

Opinie & Interviews

Extra

In 2012 verschenen van Justus Uitermark, Amy-Jane Gielen en Marcel Ham (red.):

Wat werkt nu werkelijk?
  Politiek en praktijk van sociale interventies

In Wat werkt nu werkelijk? onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover? Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden? Lees meer over het boek op de website, waar het boek tevens te bestellen is.

In 2008 is van Amy-Jane Gielen via Uitgeverij Aksant verschenen:

Radicalisering en identiteit
Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken

De moord op Theo van Gogh zorgde voor een schokgolf in Nederland. Radicale moslims bleken ook in onze steden aanwezig te zijn. Wie zijn deze jongeren en welke factoren hebben geleid tot hun radicaliseringsproces, was een vraag die breed leefde. Onderzoek dat antwoord probeerde te geven op deze vragen, noemde diverse factoren op het internationale, sociaal-economische en sociaal-psycholoigische niveau die zouden leiden tot radicalisering. Amy-Jane Gielen richt haar aandacht op een onderbelicht aspect in deze onderzoeken: de zoektocht naar identiteit. Daarbij kijkt zij niet alleen naar geradicaliseerde moslimjongeren, maar ook naar een groep die regelmatig vergeten wordt: rechts radicale jongeren. Zij besluit met enkele hoofdstukken over maatregelen die de overheid zou kunnen nemen om radicalisering tegen te gaan. Evaluaties van enkele activiteiten uit het Slotervaartse actieplan om radicalisering tegen te gaan, komen daarbij aan bod.

Geïnteresseerd? Het boek is bij iedere boekhandel te bestellen, o.a. bij Bol.comBruna & Uitgeverij Aksant