Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Over A.G. Advies

Kernthema: evidence based werken

A.G. Advies is een onderzoeks- en adviesbureau en heeft zich gespecialiseerd in het evidence based werken in het sociale en veiligheidsdomein. Opdrachten van A.G. Advies focussen zich veelal op de volgende onderwerpen:

 • Antiradicalisering:
  • Weerbaarheid van jongeren: burgerschap en identiteitsvorming
  • Familieondersteuning
  • Casusoverleg
  • Persoonsgerichte aanpak
  • Deradicalisering en disengagement
 • Criminaliteit
  • Gedragsinterventies
 • Sociaal domein
  • Jeugdzorg
  • Jeugdwerkeloosheid
  • Onderwijs (VSV)
  • Jeugdgezondheidszorg

Kernwaarden

De werkwijze van A.G. Advies wordt gekenmerkt door een aantal kernwaarden:

Onderzoek:

 • Praten mét de doelgroep, in plaats van óver de doelgroep
 • Wetenschappelijke toegepast onderzoek
 • Gericht op aansluiting met de leefwereld van de professional

Advies & interim:

 • Mensen, organisaties en ketens verbinden
 • Processen stroomlijnen
 • Een ‘erop af en aan de slag’ mentaliteit

Opgericht door Dr. Amy-Jane Gielen

A.G. Advies is in 2007 opgericht door Amy-Jane Gielen. Dr. Amy-Jane is politicoloog en gepromoveerd op de effectiviteit van antiradicaliseringsbeleid. Zij is directeur en senior onderzoeker bij A.G. Advies en Evidence Based Work (EBW). Ruim een decennium werkt zij als onderzoeker op het terrein van radicalisering en het evalueren van antiradicaliseringsprojecten. Daarnaast adviseert en publiceert ze geregeld over radicalisering en effectiviteitsonderzoek, waaronder boekhoofdstukken en internationaal peer review artikelen. Ze heeft diverse boekhoofdstukken en internationaal peer review artikelen geschreven over (evaluatie van) antiradicaliseringsbeleid, is commissielid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en research fellow bij het International Centre for Counter Terrorism (ICCT). Ze is mede-ontwikkelaar van de Toolkit Evidence Based werken ter preventie van radicalisering en heeft talloze evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar interventies op het gebied van antiradicalisering. Tot slot werkte Amy-Jane enkele jaren als accountmanager voor het Radicalisation Awareness Network van de Europese Commissie, waardoor ze veel kennis heeft van wat er in Europa gebeurt op het gebied van de preventie van radicalisering.

Samenwerking

A.G. Advies is een klein bureau met een grote maatschappelijke betrokkenheid en een persoonlijke benadering. Dat is ook onderdeel van het succes van A.G. Advies: toegang tot moeilijk benaderbare doelgroepen. Onze persoonlijke aanpak betekent echter niet dat wij alleen kleine opdrachten doen. Voor grotere opdrachten zoeken wij de samenwerking met zorgvuldig geselecteerde andere bureau’s (groot en klein) of freelancers die net als A.G. Advies inhoud en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.Tot slot maakt A.G. Advies ter ondersteuning regelmatig gebruik van (bijna) afgestudeerde universitaire studenten.