Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Opdrachtgevers

A.G. Advies heeft opdrachten verzorgd voor diverse opdrachtgevers:

Publieke sector (nationaal & regionaal)

 

 • Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden
 • Bureau Halt
 • Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
 • Commisaris van de Koning
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Openbaar Ministerie Arrondissement Midden Nederland
 • Politie Haaglanden
 • Politie Utrecht
 • Provincie Noord-Holland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering Flevoland
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Publieke sector (lokaal)

 • Gemeente Almere
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Alpen a/d Rijn
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Brielle
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Culemborg
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rhenen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Vianen
 • Gemeente Zeist
 • Stadsdeel Oost
 • Stadsdeel Nieuw-West

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen

 • Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES)
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Verwey-Jonker Instituut
 • VU Podium

Stichtingen & corporaties

 • ACB Kenniscentrum
 • FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
 • Stichting Interculturele Participatie en Integratie
 • Stichting Milli Görus
 • Stichting Ramadan Festival
 • Woningbouwcorporatie De Alliantie

Overig

 • Diversion
 • Gemeente Mechelen (België)
 • ICCT
 • Kruispunt Migratie-Integratie (België)
 • Linden Link
 • Prisma vzw (België)
 • Radar Advies
 • Rand Europe
 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)
 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV)
 • Vlaams Parlement
 • VVSG (België)