Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Nieuws

Jihadstrijders & radicalisering

Sinds het vertrek van inmiddels 3.000-5.000 Europese jihadistische strijders naar Syrië en Irak is radicalisering in binnen- en buitenland weer een zeer actueel thema. Amy-Jane onderzoekt, adviseert en publiceert geregeld over radicalisering en jihadisme. Amy-Jane wordt momenteel in binnen- en buitenland veel gevraagd om lezingen, trainingen en workshops te verzorgen over radicalisering (signaleren en handelen), jihadistische strijders, familieondersteuning en deradicalisering. Dat doet zij voor eerstelijnswerkers, beleidsmakers, bestuurders en gemeenteraden. Zij adviseert diverse gemeenten op dit thema, wat zich o.a. heeft vertaald in de factsheet radicalisering die zij heeft gemaakt voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast wordt ze regelmatig benaderd om aan paneldiscussies en hoorzittingen (o.a. voor het Vlaams Parlement) deel te nemen. Samen met o.a. Richard Barret (voormalig hoofd van de VN Al Qaida/Taliban monitor) was zij bijvoorbeeld een van de vier ‘high level panellists’ tijdens de (Engelse) roundtable bijeenkomst van het ICCT en het T.M.C. Asser Instituut. “The ‘Exodus’ of European Foreign Fighters to Syria”.

In de media

Amy-Jane wordt door diverse media veelvuldig gevraagd om als expert een toelichting op de actualiteit te geven, waaronder in Euronews, MO* Mondiaal nieuws, NRC, Trouw, RTL (Z), EenVandaag en Altijd Wat. Recente opiniërende bijdragen van haar hand zijn terug te vinden in het Parool en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – waarin zei pleit voor de juiste balans tussen repressieve en preventieve maatregelen tegen jihadstrijders en in het bijzonder voor een aanpak gericht op familieondersteuning.

Onderzoek: de eerste in Nederland die antiradicaliseringsbeleid evalueerde

Amy-Jane doet al ruim 7 jaar onderzoek naar processen van radicalisering (zie ook haar boek Radicalisering en Identiteit) en de effectiviteit van antiradicaliseringsbeleid. Zij was de eerste in Nederland die antiradicaliseringsbeleid evalueerde, o.a. door in Amsterdam socratische gesprekken en een training identiteit en weerbaarheid voor moslima’s m.b.v. participerende observatie te evalueren. Zij werkt momenteel bij de Universiteit van Amsterdam aan haar proefschrift over het effect van antiradicaliseringsbeleid. Verder schreef zij o.a. voor het Tijdschrift voor Veiligheid een artikel over de aanpak van polarisatie en radicalisering naar aanleiding van een onderzoek in de regio Utrecht (maar representatief voor Nederland) met het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek naar discriminatie, polarisatie en radicalisering is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal College (burgemeesters, hoofdofficier van justitie en korpschef regio Utrecht) en is zowel kwantitatief (vragenlijst op social media onder ruim 2000 jongeren) en kwalitatief van aard (ruim 100 interviews met professionals). Meest saillante uitkomst was de relatief grote bereidheid van jongeren om geweld te gebruiken om hun religieuze of ideologische idealen te verwezenlijken. Lees hier het volledige onderzoeksrapport of het interview over het onderzoek op Sociale Vraagstukken.

En verder….

Via Radar Europa werkt ze voor het Radicalisation Awareness Network waar ze projectmanager is voor de werkgroepen internal/external dimensions (‘foreign fighters’) en internet & social media. In dit netwerk wat bestaat uit 1000 Europese professionals, brengt zij eerstelijnswerkers samen om best practices op het gebied van radicalisering en jihadistische strijders uit te wisselen. Ze vervult daarnaast diverse functies in begeleidings-, advies- en sollicitatiecommisies. Zo was ze voor de gemeente Mechelen (Belgïe) lid van de sollicitatiecommissie voor de ambtenaar deradicalisering en zit ze in de advisory board van IMPACT Europe. IMPACT staat voor Innovative Method and Procedure to Assess Counter-violent-radicalisation Techniques in Europe en wordt gedurende vier jaar gefinancierd door de Europese Commissie. Vanwege haar zeer ruime ervaring met het evalueren van antiradicaliseringsactiviteiten zal Amy-Jane via de advisory board het consortium ondersteunen in de ontwikkeling van een toolkit.

Leerontwikkeling gezinsmanagers in de casuïstiek bij BJAA

In het kader van Wat werkt nu werkelijk? (zie kader), vroeg Amy-Jane Gielen aan de bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (nu Jeugdbescherming Amsterdam), Erik Gerritsen, wat zijn favoriete methodiek en/of professional was. Erik verwees Amy-Jane door naar de gezinsmanagers van Bureau Jeugdzorg Zaandam die op dat moment bezig waren met de inrol van de pilot ‘gezinsgericht werken’. In deze pilot staat niet alleen ‘what works’ centraal, maar ook ‘who works’: de professional. Middels de methodiek FFPS (Functional Family Parol Services) leren gezinsmanagers om ook op hun eigen werkwijze te reflecteren en een positieve verbintenis met een gezin(systeem) aan te gaan. Amy-Jane heeft het voorrecht gehad deze pilot en gezinsmanagers drie maanden lang via ‘waarderend observeren’ te volgen. Een jaar later mocht Amy-Jane opnieuw terugkomen. Ditmaal om te kijken hoe de leerontwikkeling van gezinsmanagers in de casuïstiek bevorderd zou kunnen worden. Haar concrete advies om doorlooptijd cijfers te gebruiken als een leer-instrument in plaats van een controle-instrument, leidde in drie maanden tijd tot verbluffende resultaten. Naast een verbetering in registratie, face-to-face contacten met het gezin en doorlooptijd van gezinnen bij BJAA, veranderden de leervragen van gezinsmanagers in de casuïstiek: van eerste-orde naar tweede-orde leervragen. De resultaten zijn aan de basisteams, teammanagers, regiomanagers en directieteam gepresenteerd.

Entree – Participatie: aansluiting voor kwetsbare doelgroepen

In het kader van Focus op Vakmanschap verdwijnen straks in het MBO de niveau 1 en AKA-opleidingen. Daar is de entreeopleiding voor in de plaats gekomen. Kwetsbare doelgroep dreigden daarbij tussen wal en het schip te vallen. Om dit te voorkomen is Amy-Jane door de Gemeente Utrecht als procesbegeleider aangetrokken om de entreeopleiding in de hele regio Utrecht in samenwerking met MBO’s, VO, PrO en VSO de entree zo in te richten dat er zo min mogelijk doelgroepen tussen wal en het schip vallen. Zij heeft samen met onderwijspartners en gemeenten de samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding ontwikkeld, een voorbeeld wat in diverse regio’s is gevolgd.

Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies

Op 29 november 2012 is het TSS-Jaarboek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies verschenen. Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek. In Wat werkt nu werkelijk? onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover? Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden? Lees meer over het boek op de website, waar het boek tevens te bestellen is.